About Us
 
          เราเป็นผู้แทนจำหน่ายข้อต่อท่อ ข้อต่อปะปา หลายหลายชนิด ทั้งราคาปลีกและส่ง อีกทั้งยังมีปริการส่งถึงมือลูกค้า เรารับประกันว่าลูกค้าของเราจะได้บริการที่ดีที่สุด ซึ่งลูกค้าจะไม่เจอปัญหา เช่น พนักงานพูดจาไม่สุภาพ หน้าไหว้หลังหลอก ต่อคิวนานเป็นชั่วโมง ทั้งๆที่ไปซื้อสินค้า เป็นต้น เรารัปประกันราคาถูกที่สุดในจชลบุรี สินค้าของเรา ทั้งนำเข้าจากต่างประเทศและภายในประเทศ เพื่อรองรับคำสั่งซื้อจากลูกค้าแบบครบวงจร
 
 
 
 
 
www.mattechpacific.com

VISITOR

235859

เรียงตาม :
 • หมวดหมู่สินค้า : Nipple & Pipe Nipple
  ท่อนสั้นทำเกลียวสองด้านทองเหลือง (Brass Pipe Nipple)
  จาก 0.00 บาท
  ราคา 0.00 บาท

  05 เม.ย. 2560

  897

 • หมวดหมู่สินค้า : Nipple & Pipe Nipple
  ข้อต่อตรงเกลียวนอกประปา, นิปเปิ้ล 150 LBs (Galvanized Nipple)
  จาก 20.00 บาท
  ราคา 20.00 บาท

  16 พ.ค. 2561

  1137

 • หมวดหมู่สินค้า : Nipple & Pipe Nipple
  ท่อนสั้นทำเกลียวสองด้านสแตนเลส 304 (Stainless Pipe NIpple) Sch 40
  จาก 89.00 บาท
  ราคา 89.00 บาท

  16 พ.ค. 2561

  114

 • หมวดหมู่สินค้า : Nipple & Pipe Nipple
  ท่อนสั้นทำเกลียวสองด้านสแตนเลส 304 (Stainless Pipe NIpple) Sch 40
  จาก 73.00 บาท
  ราคา 73.00 บาท

  16 พ.ค. 2561

  118

 • หมวดหมู่สินค้า : Nipple & Pipe Nipple
  ท่อนสั้นทำเกลียวสองด้านสแตนเลส 304 (Stainless Pipe NIpple) Sch 40
  จาก 56.00 บาท
  ราคา 56.00 บาท

  16 พ.ค. 2561

  1163

 • หมวดหมู่สินค้า : Nipple & Pipe Nipple
  ท่อนสั้นทำเกลียวสองด้านสแตนเลส 304 (Stainless Pipe NIpple) Sch 40
  จาก 105.00 บาท
  ราคา 105.00 บาท

  17 พ.ค. 2561

  114

 • หมวดหมู่สินค้า : Nipple & Pipe Nipple
  ท่อนสั้นทำเกลียวสองด้านสแตนเลส 304 (Stainless Pipe NIpple) Sch 40
  จาก 123.00 บาท
  ราคา 123.00 บาท

  17 พ.ค. 2561

  120

 • หมวดหมู่สินค้า : Nipple & Pipe Nipple
  ท่อนสั้นทำเกลียวสองด้านเหล็กดำ sch 40 (Carbon Black Pipe Nipple) sch 40
  จาก 56.00 บาท
  ราคา 56.00 บาท

  17 พ.ค. 2561

  1028

 • หมวดหมู่สินค้า : Nipple & Pipe Nipple
  ท่อนสั้นทำเกลียวสองด้านเหล็กดำ sch 40 (Carbon Black Pipe Nipple) sch 40
  จาก 73.00 บาท
  ราคา 73.00 บาท

  17 พ.ค. 2561

  111

 • หมวดหมู่สินค้า : Nipple & Pipe Nipple
  ท่อนสั้นทำเกลียวสองด้านเหล็กดำ sch 40 (Carbon Black Pipe Nipple) sch 40
  จาก 89.00 บาท
  ราคา 89.00 บาท

  17 พ.ค. 2561

  114

 • หมวดหมู่สินค้า : Nipple & Pipe Nipple
  ท่อนสั้นทำเกลียวสองด้านเหล็กดำ sch 40 (Carbon Black Pipe Nipple) sch 40
  จาก 105.00 บาท
  ราคา 105.00 บาท

  17 พ.ค. 2561

  111

 • หมวดหมู่สินค้า : Nipple & Pipe Nipple
  ท่อนสั้นทำเกลียวสองด้านเหล็กดำ sch 40 (Carbon Black Pipe Nipple) sch 40
  จาก 123.00 บาท
  ราคา 123.00 บาท

  17 พ.ค. 2561

  113

Engine by shopup.com